Polonnaruwa - kulturní trojúhelník, Srí Lanka

18.11.2018 Srí Lanka

Oblast s ruinami není natolik rozlehlá, jako tomu bylo v Anuradhapuře. Největší vzdálenost mezi 2 chrámy je přibližně 5 km a trasa vede po velmi dobře udržované cestě. Upouštíme tedy od možnosti zapůjčení kol a tentokrát se vydáváme po stopách srílanské historie pěšky. Máme na to celý den. Platíme cizinecké vstupné ve výši 25 USD na osobu. Na lokální vstupné, pokud se vůbec nějaké platí, jsme asi ještě málo opálení. První zastávkou je muzeum, kde si můžeme prohlédnout fotky památek před zahájením rekonstrukce a po ní. Jenže není nad to, vidět vše na vlastní oči. Sotva však nakráčíme do areálu, začíná pro změnu pršet. Zatímco na přesun z Dambully nám svítilo sluníčko, teď nám počasí opět nepřeje. Aneb jak trefně podotýká Bafalo, největší nevýhodou období dešťů je to, že prší. Po kontrole vstupenek místními strážci začínáme prohlídku u bývalého královského paláce s citadelou a poradními síněmi. V celém areálu Polonnaruwy se pohybují tlupy opic. Houpají se na stromech, skáčou přes cestu nebo jen zdánlivě nezůčastněně sedí na ruinách starověkých chrámů. Ve skutečnosti ale čekají na nepozorného návštěvníka, kterému by mohli něco, ideálně konzumovatelného, odcizit. Opravdovým archeologickým skvostem je takzvaný Posvátný čtyřúhelník. Na tomto čtvercovou zdí vymezeném prostoru spatříme stavby, jejichž fotky jsou nám notoricky známé z propagačních materiálů Srí Lanky. Na jedné straně je to kruhový chrám Vatadage, do něhož z každé světové strany vede jeden vstup chráněný sochami strážců. V centru chrámu se nachází malá dagoba obklopená 4 sochami sedících Buddhů. Přímo naproti stojí zbytek chrámu Hatadage. Věří se, že právě tady bývala uchovávána relikvie na Srí Lance nejposvátnější - Buddhův zub. Ten je dnes uložen v Kandy v Chrámu Buddhova zubu. Zajímavým objektem je rovněž 54 metrů vysoká dagoba Rankota Vihara. Vrcholem umění a symbolem Polonnaruwy je ale Gal Vihara, místo s velkým náboženským významem. Jedná se o 4 sochy Buddhy, všechny vytesané z jednoho kusu kamene. Tady obvykle cesta většiny návštěvníků končí. Ale počasí se zdánlivě trochu umoudřilo, tak navzdory počátečnímu váhání zamíříme ještě k nejvzdálenějšímu chrámu Tivanka Image House. Než ale dojdeme na místo, spouští se z nebe znovu provazy deště a my bereme za vděk nevzhledné konstrukci, která byla nad chrámem vytvořena, aby zmírnila negativní dopady působení povětrnostních podmínek. A protože dnes už pršet nepřestane, musí nás zachránit místní pár, který se sem přijel podívat autem. Jejich nabídku na svezení rozhodně neodmítneme. Přeci jen to do města máme 5 km. V Polonnaruwě naše putování po Srí Lance končí.

Novější příspěvek Starší příspěvek